Το Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κατέχει και διαχειρίζεται όλους τους Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Από τους συνολικά δέκα (10) Δημοτικούς Σταθμούς οι τέσσερις βρίσκονται εντός της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου και οι υπόλοιποι έξι (6) στις υπόλοιπες Δημοτικές ενότητες του Δήμου μας. Κάθε χρόνο οι δομές μας φιλοξενούν περισσότερα από τριακόσια (300) βρέφη και νήπια, σε ολόκληρο τον Δήμο και συμμετέχουν στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ “εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” και “οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας”.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που διαθέτει το νομικό μας πρόσωπο είναι οι εξής: