Το Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Γνωστοποιεί ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ)» (πρώην “Εναρμόνιση”) της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τις 02/08/2022, ώρα 14:00 έως τις 12/08/2022, ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό είναι δυνατό ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου pdf.

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Παρακαλούνται οι γονείς οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής για τους Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου να  απευθυνθούν στα γραφεία του Πνευματικού Κέντρου στο τηλ. 26310 27268.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 12η/8/2022 και ώρα 23:59

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

 ΦΕΚ

Δημοσίευση στο Facebook

Tags: