Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. και για την καλύτερη επεξεργασία του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού των αιτήσεων για το πρόγραμμα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022–2023, το χρονοδιάγραμμα ενστάσεων και αποτελεσμάτων, παρατείνεται κατά μία ημέρα, ως ακολούθως:

 

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων: 23/8/2022

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων: 24 – 26/8/2022

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων: 30/8/2022


Οι Πίνακες (Προσωρινοί και Οριστικοί) των Αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ:
www.eetaa.gr

Δημοσίευση στο Facebook

Tags: