Το Πνευματικό Κοινωνικό  Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου γνωστοποιεί ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής […]
Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. και για την καλύτερη επεξεργασία του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού των αιτήσεων […]
Το Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Γνωστοποιεί ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος […]
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων την 18 Μαΐου 2022 […]
Το Πνευματικό Κοινωνικό  Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου γνωστοποιεί ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής […]